Tờ rơi gấp 3

 • Ấn phẩm thường được sử dụng để quảng cáo.
 • Nội dung được thể hiện trên tờ gấp đa dạng và cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể
 • Hỗ trợ các hoạt động quảng bá các chương trình, sự kiện tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn
 • Khổ giấy to hơn và tỷ lệ giấy thừa cao. Chiều cao của tờ giấy thường là 7.5 cm.

  Chất lượng
  vượt trội

  Chi phí
  cạnh tranh

  In mẫu
  miễn phí

  Giao hàng
  miễn phí

  zalo
  zalo