In tờ rơi A4 - A5

IN TỜ RƠI A4
Quy cách:
Kích thước: 210×297 mm
In 2 mặt 4 màu
Tờ rơi A41,0002,0005,00010,00020,000
Thời gian3-4 ngày3-4 ngày2 ngày2 ngày2 ngày
Couche 100gsm780,0001,000,0002,350,0003,550,0006,000,000
Couche 150gsm890,0001,350,0002,600,0004,350,0007,700,000
IN TỜ RƠI A5
Quy cách:
Kích thước: 148x210mm
In 2 mặt 4 màu
Tờ rơi A52,0005,00010,00020,00040,000
Thời gian3-4 ngày2 ngày2 ngày2 ngày2 ngày
Couche 100gsm850,0001,900,0002,400,0003,650,0006,150,000
Couche 150gsm950,0002,150,0002,750,0004,550,0007,650,000
0/5 (0 Reviews)