IN BIỄU MẪU

IN BIỂU MẪU KHỔ 10.3x14.5 cm
Giấy Fort 70gsm - 100 tờ cuốn
Màu in: In 1 màu đen - Không nền
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí thiết kế và làm file
Số lượngGiáThời gian
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1cuốn.
20 cuốn290,0003 ngày
30 cuốn370,0003 ngày
40 cuốn440,0003 ngày
50 cuốn520,0004 ngày
100 cuốn840,0005 ngày
IN BIỂU MẪU KHỔ 13.5x29.3cm
Giấy Fort 70gsm - 100 tờ cuốn
Màu in: In 1 màu đen - Không nền
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí thiết kế và làm file
Số lượngGiáThời gian
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2,000 đ/ 1cuốn.
10 cuốn310,0003 ngày
20 cuốn470,0003 ngày
30 cuốn630,0003 ngày
40 cuốn790,0003 ngày
50 cuốn970,0004 ngày
IN BIỂU MẪU KHỔ 14x20cm
Giấy Fort 70gsm - 100 tờ cuốn
Màu in: In 1 màu đen - Không nền
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí thiết kế và làm file
Số lượngGiáThời gian
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2,500 đ/ 1cuốn.
10 cuốn275,0003 ngày
20 cuốn410,0003 ngày
30 cuốn540,0003 ngày
40 cuốn690,0004 ngày
50 cuốn830,0004 ngày
IN BIỂU MẪU KHỔ 20.5x29.5cm
Giấy Fort 70gsm - 100 tờ cuốn
Màu in: In 1 màu đen - Không nền
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí thiết kế và làm file
Số lượngGiáThời gian
Đóng số nhảy: Cộng thêm 3,000 đ/ 1cuốn.
10 cuốn420,0003 ngày
20 cuốn750,0003 ngày
30 cuốn1.020,0003 ngày
40 cuốn1,345,0003 ngày
50 cuốn1,590,0004 ngày

IN CARBONLESS

IN CARBONLESS KHỔ 7.3 x 10.3 cm
50 bộ/cuốn, bìa trắng, màu đen, dán keo gáy
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí thiết kế và làm file
Quy Cách2 Liên3 LiênThời gian
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
50 cuốn495,000630,0005 ngày
100 cuốn770,0001,050,0005 ngày
200 cuốn1,250,0001,690,0006 ngày
300 cuốn1,590,0002,150,0006 ngày
400 cuốn1,830,0002,267,0006 ngày
500 cuốn2,100,003,020,0006 ngày
IN CARBONLESS KHỔ 10.3 x 14.5 cm
50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí thiết kế, phí làm file
Màu in
In 1 màu đen
In màu, không nền
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Quy Cách2 Liên3 Liên2 Liên3 Liên
20 cuốn345,000450,000560,000700,000
30 cuốn430,000630,000730,0001,070,000
40 cuốn530,000740,000930,0001,280,000
50 cuốn610,000860,0001,050,0001,490,000
100 cuốn950,0001,390,0001,690,0002,550,000
Thời gian5 ngày5 ngày5 ngày5 ngày
IN CARBONLESS KHỔ 13.5 x 29.3 cm
50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí thiết kế, phí làm file
Màu in
In 1 màu đen
In màu, không nền
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Quy Cách2 Liên3 Liên2 Liên3 Liên
10 cuốn390,000550,000650,000710,000
20 cuốn580,000800,0001,110,0001,610,000
30 cuốn740,0001,080,0001,490,0002,170,000
40 cuốn950,0001,330,0001,860,0002,750,000
50 cuốn1,110,0001,560,0002,230,0003,330,000
Thời gian5 ngày5 ngày5 ngày5 ngày
IN CARBONLESS KHỔ 14 x 20 cm
50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí thiết kế, phí làm file
Màu in
In 1 màu đen
In màu, không nền
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Quy Cách2 Liên3 Liên2 Liên3 Liên
10 cuốn332,000410,000520,000660,000
20 cuốn490,000720,000860,0001,250,000
30 cuốn640,000970,0001,130,0001,600,000
40 cuốn780,0001,220,0001,350,0002,020,000
50 cuốn910,0001,420,0001,600,0002,390,000
Thời gian5 ngày5 ngày5 ngày5 ngày
IN CARBONLESS KHỔ 20.5 x 29.5 cm
50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí thiết kế, phí làm file
Màu in
In 1 màu đen
In màu, không nền
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Quy Cách2 Liên3 Liên2 Liên3 Liên
10 cuốn530,000690,000930,0001,300,000
20 cuốn890,0001,220,0001,490,0002,050,000
30 cuốn1,220,0001,660,0002,050,0002,750,000
40 cuốn1,450,0002,050,0002,490,0003,530,000
50 cuốn1,750,0002,390,0002,890,0004,090,000
Thời gian5 ngày5 ngày5 ngày5 ngày