CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

CHI PHÍ CẠNH TRANH

THANH TOÁN AN TOÀN

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

IN MẪU MIỄN PHÍ

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

BẢNG GIÁ IN BIỂU MẪU TẠI IN SIÊU TỐC

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 10 14.500 145.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 10.000 200.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 9.000 450.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 8.000 800.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 7.000 2.100.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 6.500 3.250.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 5.000 5.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 4.500 9.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 10 18.000 180.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 15.000 300.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 11.000 550.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 10.500 1.050.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 8.000 2.400.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 7.500 3.750.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 6.000 6.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 5.500 11.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 5 27.000 135.000
Giấy Fort trắng 60gsm 10 25.000 250.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 20.000 400.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 18.000 900.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 16.000 1.600.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 14.000 4.200.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 12.000 6.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 9.000 9.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 8.000 16.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 5 32.000 160.000
Giấy Fort trắng 60gsm 10 28.000 280.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 25.000 500.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 22.000 1.100.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 19.500 1.950.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 18.000 5.400.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 16.000 8.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 13.500 13.500.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 9.500 19.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 5 54.000 270.000
Giấy Fort trắng 60gsm 10 48.000 480.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 40.000 800.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 35.000 1.750.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 30.000 3.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 27.000 8.100.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 23.000 11.500.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 18.000 18.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 15.000 30.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Fort trắng 60gsm 5 62.000 310.000
Giấy Fort trắng 60gsm 10 57.000 570.000
Giấy Fort trắng 60gsm 20 42.000 840.000
Giấy Fort trắng 60gsm 50 38.000 1.900.000
Giấy Fort trắng 60gsm 100 30.000 3.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 300 26.000 7.800.000
Giấy Fort trắng 60gsm 500 22.500 11.250.000
Giấy Fort trắng 60gsm 1000 18.000 18.000.000
Giấy Fort trắng 60gsm 2000 16.000 32.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 10 17.000 170.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 20.000 400.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 18.000 900.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 16.000 1.600.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 14.000 4.200.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 12.000 6.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 9.000 9.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 8.000 16.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 10 21.000 210.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 18.000 360.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 15.000 750.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 13.500 1.350.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 11.000 3.300.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 10.500 5.250.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 9.000 9.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 7.500 15.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 5 28.000 140.000
Giấy Carbonless 56gsm 10 22.000 220.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 19.500 390.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 17.000 850.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 16.000 1.600.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 15.000 4.500.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 14.000 7.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 13.500 13.500.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 13.000 26.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 5 34.000 170.000
Giấy Carbonless 56gsm 10 26.000 260.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 24.000 480.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 20.000 1.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 18.000 1.800.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 17.000 5.100.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 16.000 8.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 15.000 15.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 14.000 28.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 5 58.000 290.000
Giấy Carbonless 56gsm 10 42.000 420.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 35.000 700.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 33.000 1.650.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 28.000 2.800.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 27.500 8.250.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 27.000 13.500.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 26.000 26.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 25.000 50.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless 56gsm 5 68.000 340.000
Giấy Carbonless 56gsm 10 50.000 500.000
Giấy Carbonless 56gsm 20 42.000 840.000
Giấy Carbonless 56gsm 50 38.000 1.900.000
Giấy Carbonless 56gsm 100 35.000 3.500.000
Giấy Carbonless 56gsm 300 31.000 9.300.000
Giấy Carbonless 56gsm 500 29.500 14.750.000
Giấy Carbonless 56gsm 1000 28.000 28.000.000
Giấy Carbonless 56gsm 2000 27.000 54.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 24.000 240.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 16.000 320.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 14.000 700.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 13.000 1.300.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 12.500 3.750.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 11.000 5.500.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 10.500 10.500.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 10.000 20.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 31.000 310.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 24.000 480.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 10.000 500.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 16.000 1.600.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 15.000 4.500.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 14.500 7.250.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 13.000 13.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 12.000 24.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 5 43.000 215.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 35.000 350.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 28.000 560.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 23.000 1.150.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 22.000 2.200.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 21.000 6.300.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 21.500 10.750.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 19.000 19.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 18.000 36.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 5 52.000 260.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 45.000 450.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 32.000 640.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 27.000 1.350.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 25.000 2.500.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 23.000 6.900.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 22.500 11.250.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 21.000 21.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 20.000 40.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 5 80.000 400.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 65.000 650.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 46.000 920.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 43.000 2.150.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 41.000 4.100.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 40.500 12.150.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 38.000 19.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 37.000 37.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 36.000 72.000.000

Loại giấy Số lượng Đơn giá Tổng tiền
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 5 95.000 475.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 10 80.000 800.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 20 53.000 1.060.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 50 48.000 2.400.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 100 44.000 4.400.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 300 44.000 13.200.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 500 42.000 21.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 1000 40.000 40.000.000
Giấy Carbonless liên đầu & cuối 56gsm, liên giữa 51gsm 2000 38.000 76.000.000

ẤN PHẨM NỔI BẬT

Mẫu thiết kế

VÌ SAO KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG DỊCH VỤ IN TỜ RƠI TẠI IN SIÊU TỐC

in tem nhãn lấy liền

Hỗ trợ chỉnh sửa miễn phí

Kiểm tra file thiết kế, loại bỏ những lỗi có thể xảy ra trong khi in

in poster lấy liền

In Test miễn phí cho khách hàng

In thử miễn phí cho khách hàng để kiểm tra mức độ lên màu, hình ảnh trước khi in hang loạt

Quy trình in ấn khép kín

In ấn theo quy trình chuẩn, hiệu quả nhanh chóng cho chất lượng in hoàn hảo nhất

ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ TẠI IN SIÊU TỐC

Đội ngũ in ấn có chuyên môn cao

Với hơn 50+ nhân viên với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực thiết kế ấn phẩm và in ấn

Nhân viên in siêu tốc được đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm in đa ngành nghề/chất liệu

Vơi hơn 6 năm kinh nghiệm, In Siêu Tốc đã và đang thực hiện in ấn thành phẩm cho các dự án của nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau

Công nghệ máy móc hiện đại,
tiên tiến

Với hơn 50 chuyên môn SEO không ngừng mài giũa kỹ năng, cập nhật kiến thức SEO hiệu quả trong và ngoài nước.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

200.000+

Đơn hàng hoàn thành

50.000+

Khách hàng đã phục vụ

8+

Năm kinh nghiệm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Chị Ân Nguyễn

Dịch vụ in ấn ở In Siêu Tốc VN rất uy tín, chất lượng. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Giá thành hợp lý.

Anh Tín Tí Tẹo

Công ty chúng tôi có đặt in túi giấy , in catalogue ở In siêu tốc VN chất liệu và giá thành tại đây rất tốt tôi rất ưng ý.

Anh Thành Lê Văn

Mấy túi giấy in hoa văn khá đẹp. Có mấy túi nhìn đơn giản nhưng chất. Chỗ này còn cho đặt in túi giấy giá rẻ với số lượng lớn hoặc mấy túi giấy kraft cho các shop làm bánh mua về đựng thực phẩm đều tốt nha.

Giấy tiêu đề, phiếu thu chi, phiếu tạm ứng, phiếu thanh toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng, phiếu bảo hành, hóa đơn bán lẻ,…được xem là những sản phẩm nằm trong in biểu mẫu. Chính vì thế, đây được xem là một hoạt động cũng như một phương tiện rất quan trọng và cần thiết giúp chủ nhân sử dụng có thể giao tiếp nội bộ lẫn giao dịch với khách hàng, đối tác ở bên ngoài.

1. Sự cần thiết của biểu mẫu trong cuộc sống cá nhân và doanh nghiệp

Biểu mẫu là phương tiện giao dịch dưới dạng giấy được sử dụng phổ biến trong mọi lĩnh vực của xã hội. Sự đa đa dạng và phong phú của biểu mẫu sẽ phát triển theo sự mở rộng của các ngành nghề và sự phát triển của kinh tế.

Đặc biệt trong:

 • Hoạt động mua bán, biểu mẫu chính là những chiếc hóa đơn thu tiền, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn đỏ,..
 • Đối với bệnh viện, biểu mẫu chính là sổ khám bệnh, đơn thuốc,…
 • Ở lĩnh vực sản xuất, biểu mẫu là chứng từ, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập hàng.
in biểu mẫu
in giấy biểu mẫu rất cần trong hoạt động mua bán

Bời vì tính chất cần thiết của biểu mẫu trong mọi ngành nghề thế nên in biểu mẫu theo cách riêng của bạn sẽ góp phần củng cố hình ảnh của doanh nghiệp bạn với khách hàng, với đối tác vì tính liên tục của nó.

Vì thế có thể nó in biểu mẫu carbonless cũng là một trong những hoạt động rất cần thiết và quan trọng đối với các cửa hàng, doanh nghiệp, công ty. Đặc biệt, in biểu mẫu giá rẻ sẽ tiết kiệm được nguồn chi phí nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện lợi và tính thẫm mỹ của biểu mẫu.

Nhờ sự tiện lợi dựa trên việc căn cứ theo các nội dung đã được in sẵn theo yêu cầu, in biểu mẫu sẽ giúp tiết kiệm được thời gian đồng thời dễ dàng quản lý các giấy tờ sự vụ hơn.

Chúng chính là hình thức có thể kiểm soát thông tin một cách đơn giản nhất, tạo sự chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động của chủ nhân sử dụng.

2. Thị trường dịch vụ in biểu mẫu hiện nay

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại biểu mẫu được bày bán sẵn. Tuy nhiên những biểu mẫu có sẵn đó lại không đáp ứng được nhiều nhu cầu bởi:

 • Thông tin không phù hợp với nhu cầu
 • Thiết kế không đẹp mắt
 • Chất lượng giấy kém so với giá thành
dịch vụ in biểu mẫu
Lưu ý khi chọn lựa chất lượng giấy in biểu mẫu

Để đáp ứng được nhu cầu, dịch vụ in biểu mẫu tphcm giá rẻ đã đang ngày một nhiều hơn. Những dịch vụ này sẽ giúp quý cửa hàng, doanh nghiệp, công ty có được bộ biểu mẫu đa dạng phù hợp với từng ngành nghề nghề với sự trình bày có tính thẩm mỹ và đặc biệt có giá cả rất hợp lý so với biểu mẫu có sẵn.

3. Hai loại biểu mẫu thông dụng, nội dung của chúng bao gồm những gì?

 • Các giấy tờ kế toán: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu thu tiền tiền điện, phiếu thu tiền nước, phiếu thu tiền điện thoại, phiếu giao hàng, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn đỏ,…
 • Các biểu mẫu đặc thù riêng cho từng ngành nghề như: sổ khám bệnh, phiếu liên lạc, phiếu bảo hành, phiếu giao nhận hàng hoá, sổ theo dõi hàng hoá, sổ chấm công,…

Tiêu chuẩn của một biểu mẫu bao gồm những gì?

Một biểu mẫu đạt tiêu chuẩn cần phải có yêu cầu đầy đủ về thông tin, hình ảnh và màu sắc.

Thông tin bao gồm nội dung và những chi tiết về cửa hàng, doanh nghiệp, công ty,…đã được nghiên cứu và tìm hiểu sao cho phù hợp nhất với ngành nghề đặc trưng.

dịch vụ in biểu mẫu hcm
Nội dung biểu mẫu cần rõ ràng, đầy đủ thông tin

Riêng về phần thông tin của cửa hàng, doanh nghiệp, công ty cần được bố trí thật rõ ràng về phía bên phải hoặc bên trái ở phía trên hay phía dưới chân trang cho cân đối và đẹp mắt kèm với logo, hình ảnh đại diện của công ty nhằm tạo hiệu ứng quảng bá thương hiệu.

Lưu ý khi sử dụng hình ảnh trong giấy biểu mẫu: mục đích sử dụng chủ yếu của biểu mẫu là kê khai được nội dung theo yêu cầu, vì vậy, hình ảnh chỉ sử dụng khi thật cần thiết, tránh rối rắm cho người viết khi nhìn vào.

4. Quy trình chọn in biểu mẫu giá rẻ đạt chuẩn

Mỗi một sản phẩm đều có từng quy cách riêng trong quá trình sản xuất.

Khi đặt in biểu mẫu tphcm, nếu không có kinh nghiệm chúng ta thường bối rối trước đa dạng các chất liệu, màu sắc, kích cỡ, lối thiết kế. Vì thế, với dịch vụ in biểu mẫu giá rẻ, chúng ta cần lưu ý đến những điều sau đây:

4.1 Về chất liệu

Do đặc tính và cách sử dụng riêng, biểu mẫu thường chỉ sử dụng những loại giấy mỏng, nhẹ nhưng phải đảm bảo được độ dai và bám mực tốt. Chính vì vậy, chất liệu giấy được sử dụng thông thường nhất trong dịch vụ in biểu mẫu là:

 • Giấy Fort

Đây là loại giấy phổ biến nhất, rất được ưa chuộng và tin dùng trong ngành in ấn. Giấy Fort có chất lượng tốt, sở hữu bề mặt trắng, mịn, láng, có khả năng tạo nên những sản phẩm biểu mẫu thích hợp với đa dạng các ngành nghề.

 • Giấy Carboless

Đây là một loại giấy đặc biệt, trên bề mặt có phủ một lớp hợp chất hóa học. Sau khi tương tác với nhau, nội dung viết trên trang đầu sẽ được sao chép lên trang sau mà không cần sử dụng đến giấy than. Với tính năng tiện dụng, có thể tự in xuống các liên sau như thế, giấy.

in biểu mẫu carbonless giá rẻ
Nên chọn giấy carbonless làm giấy biểu mẫu

Biểu mẫu Carboless hiện đang rất được ưa chuộng và chọn lựa ngày một càng một nhiều hơn trên thị trường của Việt Nam.

4.2 Kích thước in phù hợp

Những kích cỡ thường được dùng nhất cho biểu mẫu là A4, A5, A6,…tùy thuộc vào nhu cầu và ngành nghề, quy định, chúng ta sẽ chọn size phù hợp riêng.

in biểu mẫu giá rẻ
Kích thước biểu mẫu phù hợp với khổ A5, A4
 • Kích cỡ A4: có chiều rộng 20cm và chiều dài 30cm, đây là size được chọn để in bảng chấm công, in phiếu nhập kho, in hóa đơn thu tiền, in phiếu yêu cầu sửa chữa,…
 • Kích cỡ A5: có chiều rộng 14cm và chiều dài 20cm, kích cỡ này thường được dùng sử dụng in hóa đơn bán hàng, in phiếu chuyển phát nhanh, in phiếu nhập kho, in phiếu xuất kho, in sổ chấm công,…
 • Kích cỡ A6: có chiều rộng 11cm và chiều dài 15cm. Đây là kích cỡ thông dụng thường được ưa chuộng nhất để in phiếu bảo hành, in phiếu thu, in phiếu chi, in hóa đơn bán lẻ, in phiếu biên nhận,…

4.3 Lựa chọn màu sắc

Dịch vụ in biểu mẫu thông thường có 3 sự chọn lựa cho các khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

in biểu mẫu carbonless
Màu sắc biểu mẫu không nên quá nổi
 • Biểu mẫu 4 màu

Đây là hình thức cần thiết để phục vụ cho các sản phẩm cần đến sự trang trọng, độ thẩm mỹ cao và thể hiện được thông tin rõ ràng nhất như: in phiếu bảo hành, in sổ khám bệnh, in sổ liên lạc,…

 • Biểu mẫu 2 màu

Khi muốn đơn giản hình thức mà vẫn đảm bảo được nét lịch sự, thanh lịch trao gửi đến người sử dụng thì đây là một giải pháp lý tưởng và thông minh. In hóa đơn thu tiền, in phiếu mời, in phiếu giao nhận hàng hoá, in sổ chấm công,…thường chọn lựa cách in biểu mẫu 2 màu.

 • Biểu mẫu 1 màu

Đây là hình thức in biểu mẫu giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì sự đơn giản đến mức tối giản, thế nên, in biểu mẫu 1 màu tiết kiệm được chi phí tối đa và rất thường được sử dụng để in hóa đơn bán lẻ, in phiếu thu, in phiếu chi.

in biểu mẫu carbonless hcm
Biểu mẫu nên đồng nhất một màu
 • Riêng về màu liên của giấy Carbonless, chúng ta có thể chọn lựa các màu sắc theo sở thích, yêu cầu hoặc quy định của cửa hàng, doanh nghiệp, công ty,… thông dụng nhất như: trắng, hồng, xanh dương, vàng.

4.4 Quy cách đóng cuốn

 • Giấy Fort 70gsm có số lượng 100 tờ/cuốn.
 • Giấy Carboless 2 liên có số lượng 100 tờ/cuốn hoặc 3 liên có số lượng 150 tờ/cuốn.
 • Sử dụng hình thức răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo ở đầu bìa.
 • Đóng bìa có sẵn không in với màu đỏ hoặc màu xanh.
 • Số nhảy 06 số (000001) hoặc 07 số (0000001).
 • Đặc biệt, in offset không có giới hạn màu.

Nắm được những lưu ý khi in biểu mẫu giá rẻ trên, chắc chắn rằng, chúng ta sẽ tìm thấy và có được những sản phẩm mang chất lượng cao, mẫu mã đẹp và giá thành hợp lý, tiết kiệm được chi phí tối đa nhất

4.5 Về chi phí in biểu mẫu tphcm

Với nhu cầu cần thiết về dịch vụ in biểu mẫu giá rẻ hiện nay, chúng ta có thể yên tâm về mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên để có được nguồn chi phí tiết kiệm tối đa mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, chúng ta cần nắm rõ cách chọn lựa in biểu mẫu như kiến thức mà bài viết đã chia sẻ.

5. Tiêu chuẩn sản phẩm in biểu mẫu

Thứ nhất, kích thước giấy đạt chuẩn, theo mẫu quy định của các cơ quan ban ngành. Khi sử dụng dịch vụin biểu mẫu tại In Siêu Tốc bạn sẽ được cung cấp form đủ loại A4, A5, A6.

Thứ hai, màu sắc của in biểu mẫu giá rẻ cực nét, có 3 màu chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng như quy định nhà nước. Ngoài ra, cách bày trí bố cục cũng như từ ngữ của dịch vụ in biểu mẫu tphcm đều tuân thủ các nguyên tắc của từng ngành nghề.

tiêu chuẩn in biểu mẫu
Tiêu chuẩn in biểu mẫu

Thứ ba, quy cách đóng gói sản phẩm của in biểu mẫu giá rẻ tại In Siêu Tốc có tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đều có chất lượng cao, hài lòng quý khách. Với những loại biểu mẫu bằng giấy Fort 70gsm số lượng đóng gói sẽ là 100 tờ/cuốn, còn với Giấy Carbonless 2 liên thì 100 tờ/ cuốn hoặc 3 liên 1 cuốn sẽ có 150 tờ.

Ngoài ra điểm đặc trưng của in biểu mẫu tại cơ sở In Siêu Tốc là sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các đóng cuốn là dạng răng cưa hoặc dán keo ở đầu các bìa, thuận tiện cho việc xuất hóa đơn, biên lai, phiếu chi, phiếu bảo hành,…Hình thức đóng bìa có đạt tiêu chuẩn theo form mẫu, có sẵn với 2 màu phổ biến là xanh và đỏ, in offset đa dạng màu.

6. Dịch vụ in biểu mẫu giá rẻ TPHCM tại In Siêu Tốc VN

Chúng tôi là In Siêu Tốc VN- đội ngũ thiết kế và in ấn chuyên nghiệp giá rẻ tại TPHCM. Chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và nhiều đối tác trong lĩnh vực in ấn.

in biểu mẫu giá rẻ
In biểu mẫu tại In Siêu Tốc có giá thành cạnh tranh

In Siêu Tốc VN sở hữu máy móc hiện đại tân tiến, đặc biệt luôn có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng đồng hành tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Sản phẩm in biểu mẫu – carbonless cung cấp cho khách hàng – In Siêu Tốc

biểu mẫu hóa đơn bán hàng
Biểu mẫu hóa đơn bán hàng – In Siêu Tốc
biểu mẫu hóa đơn sửa chữa bán lẻ
Biểu mẫu hóa đơn bán sửa chữa – bán lẻ
in biểu mẫu hóa đơn bán hàng
Biểu mẫu hóa đơn bán hàng
biểu mẫu phiếu giao hàng
Biểu mẫu phiếu giao hàng
biểu mẫu phiếu thu ngân
Biểu mẫu phiếu thu ngân
in biểu mẫu phiếu chi
Biểu mẫu phiếu chi công ty xây dựng
in biểu mẫu phiếu xuất kho
In biểu mẫu phiếu xuất kho

Các dịch vụ nổi bật khác:

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ in biểu mẫu như sau:

 • Giá TỐT, giá cạnh tranh
 • ĐỦ mẫu mã đẹp cho bạn tha hồ chọn lựa
 • MIỄN PHÍ thiết kế biểu mẫu
 • MIỄN PHÍ giao hàng
 • Nhận sự tư vấn NHIỆT TÌNH, NHANH CHÓNG từ chúng tôi

Liên hệ ngay cho chúng tôi ngay để đặt hàng in biểu mẫu nhanh nhất nhé!