LỊCH TREO TƯỜNG

LỊCH TREO TƯỜNG
Couche 250 gsm – In 1 mặt
Kích thước: 31 x 46.5 cm, đóng lò xo trắng
Số lượngLịch 5 tờ 1 mặtLịch 7 tờ 1 mặt
Thời gian4 ngày4 ngày
20 cuốn1,100,001,350,000
30 cuốn1,450,0001,750,000
50 cuốn2,400,0002,350,000
100 cuốn3,500,0003,650,000
200 cuốn5,550,0005,850,000

LỊCH ĐỂ BÀN NGANG

LỊCH ĐỂ BÀN NGANG 7 TỜ
Quy cách: | Couche 250 gsm | In 2 mặt – Đế carton chữ A.
Số lượng
10 x 17cm10 x 19cm10 x 23.5cm13.5 x 21cm11.5 x 31cmThời gian
Giá chưa bao gồm VAT 10%, chi phí thiết kế và giao hàng
1 cuốn120,000130,000160,000170,000190,0003 ngày
5 cuốn240,000260,000310,000330,000360,0003 ngày
10 cuốn350,000390,000470,000490,000540,0003 ngày
20 cuốn570,000630,000760,000800,000880,0003 ngày
30 cuốn750,000830,0001,000,0001,050,0001,160,0003 ngày
40 cuốn930,0001,020,0001,220,0001,280,0001,410,0003 ngày
50 cuốn1,100,0001,210,0001,450,0001,520,0001,670,0003 ngày
100 cuốn1,860,0002,050,0002,460,0002,580,0002,840,0004 ngày
150 cuốn2,510,0002,760,0003,310,0003,480,0003,830,0004 ngày
200 cuốn3,250,0003,580,0004,300,0004,520,0004,970,0005 ngày
250 cuốn3,660,0004,030,0004,840,0005,080,0005,590,0005 ngày
300 cuốn4,180,0004,600,0005,520,0005,800,0006,380,0005 ngày
350 cuốn4,680,0005,150,0006,180,0006,490,0007,140,0006 ngày
400 cuốn5,160,0005,680,0006,820,0007,160,0007,880,0006 ngày
450 cuốn5,630,0006,190,0007,430,0007,800,0008,580,0006 ngày
500 cuốn6,110,0006,720,0008,060,0008,460,0009,310,0006 ngày
LỊCH ĐỂ BÀN NGANG 13 TỜ
Quy cách: | Couche 250 gsm | In 2 mặt – Đế carton chữ A.
Số lượng
10 x 17cm10 x 19cm10 x 23.5cm13.5 x 21cm11.5 x 31cmThời gian
Giá chưa bao gồm VAT 10%, chi phí thiết kế và giao hàng
1 cuốn120,000130,000160,000170,000190,0003 ngày
5 cuốn240,000260,000310,000330,000360,0003 ngày
10 cuốn350,000390,000470,000490,000540,0003 ngày
20 cuốn570,000630,000760,000800,000880,0003 ngày
30 cuốn750,000830,0001,000,0001,050,0001,160,0003 ngày
40 cuốn930,0001,020,0001,220,0001,280,0001,410,0003 ngày
50 cuốn1,100,0001,210,0001,450,0001,520,0001,670,0003 ngày
100 cuốn1,860,0002,050,0002,460,0002,580,0002,840,0004 ngày
150 cuốn2,510,0002,760,0003,310,0003,480,0003,830,0004 ngày
200 cuốn3,250,0003,580,0004,300,0004,520,0004,970,0005 ngày
250 cuốn3,660,0004,030,0004,840,0005,080,0005,590,0005 ngày
300 cuốn4,180,0004,600,0005,520,0005,800,0006,380,0005 ngày
350 cuốn4,680,0005,150,0006,180,0006,490,0007,140,0006 ngày
400 cuốn5,160,0005,680,0006,820,0007,160,0007,880,0006 ngày
450 cuốn5,630,0006,190,0007,430,0007,800,0008,580,0006 ngày
500 cuốn6,110,0006,720,0008,060,0008,460,0009,310,0006 ngày

LỊCH ĐỂ BÀN ĐỨNG

LỊCH ĐỂ BÀN ĐỨNG 7 TỜ
Quy cách: Couche 250 gsm |In 2 mặt – Đế carton chữ A
Số lượng15.5 x 17cm15.5 x 19cmThời gian
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế
1 cuốn140,000150,0003 ngày
5 cuốn280,000310,0003 ngày
10 cuốn440,000480,0003 ngày
20 cuốn760,000840,0003 ngày
30 cuốn990,0001,090,0003 ngày
40 cuốn1,220,0001,340,0003 ngày
50 cuốn1,450,0001,600,0003 ngày
100 cuốn2,400,0002,640,0004 ngày
150 cuốn3,200,0003,520,0004 ngày
200 cuốn3,900,0004,290,0005 ngày
250 cuốn4,550,0005,050,0005 ngày
300 cuốn5,150,0005,670,0005 ngày
350 cuốn5,700,0006,270,0006 ngày
400 cuốn6,150,0006,770,0006 ngày
450 cuốn6,600,0007,260,0006 ngày
500 cuốn7,050,0007,760,0006 ngày
LỊCH ĐỂ BÀN ĐỨNG 13 TỜ
Quy cách: Couche 250 gsm |In 2 mặt – Đế carton chữ A
Số lượng15.5 x 17cm15.5 x 19cmThời gian
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế
1 cuốn170,000180,0003 ngày
5 cuốn390,000430,0003 ngày
10 cuốn620,000670,0003 ngày
20 cuốn1,060,0001,180,0003 ngày
30 cuốn1,390,0001,530,0003 ngày
40 cuốn1,710,0001,880,0003 ngày
50 cuốn2,030,0002,240,0003 ngày
100 cuốn3,360,0003,700,0004 ngày
150 cuốn4,480,0004,930,0004 ngày
200 cuốn5,460,0006,010,0005 ngày
250 cuốn6,370,0007,070,0005 ngày
300 cuốn7,210,0007,940,0005 ngày
350 cuốn7,980,0008,780,0006 ngày
400 cuốn8,610,0009,480,0006 ngày
450 cuốn9,240,00010,160,0006 ngày
500 cuốn9,870,00010,860,0006 ngày