IN TIÊU ĐỀ - LETTERHEAD

IN GIẤY TIÊU ĐỀ
- Giấy Fort 80gsm – 100gsm
- Kích thước: 21 x 29.7 (cm)
- In 4 màu, 1 mặt
- Thời gian: 2 ngày
Số lượng10002000500010.00020.000
Giá750,0001,290,0002,000,0003,100,0004,900,000