THỰC ĐƠN - MENU

IN MENU KÍCH THƯỚC 10 x 19cm
Giấy Couche 300 gms, in 4 màu, đóng lò xo
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế và chi phí giao hàng
Số lượng10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn
Thời gian6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày
12 trang340,000480,000 610,000 740,000 870,000
14 trang360,000510,000660,000 810,000960,000
16 trang 390,000 550,000720,000 880,0001,050,000
18 trang 410,000 590,000780,000960,000 1,150,000
20 trang 430,000
630,000840,0001,040,0001,240,000
22 trang 450,000 670,000900,0001,120,0001,340,000
24 trang 470,000 720,000 960,0001,200,0001,440,000
IN MENU KÍCH THƯỚC 15 x 34cm
Giấy Couche 300 gms, in 4 màu, đóng lò xo
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế và chi phí giao hàng
Số lượng10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn
Thời gian6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày
12 trang 540,000 770,000 980,000 1,180,000 1,390,000
14 trang 580,000820,0001,060,0001,300,0001,540,000
16 trang 620,000880,0001,150,0001,410,0001,680,000
18 trang 660,000940,0001,250,0001,540,0001,840,000
20 trang690,0001,010,0001,340,0001,660,0001,980,000
22 trang720,0001,070,0001,440,0001,790,0002,140,000
24 trang750,0001,150,0001,540,000 1,920,0002,300,000
IN MENU KÍCH THƯỚC 15 x 17cm
Giấy Couche 300 gms, in 4 màu, đóng lò xo
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế và chi phí giao hàng
Số lượng10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn
Thời gian6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày
12 trang 410,000
580,000 730,000
890,000
1,040,000
14 trang430,000610,000790,000970,0001,150,000
16 trang 470,000660,000860,0001,060,0001,260,000
18 trang 490,000710,000940,0001,150,0001,380,000
20 trang520,000760,0001,010,0001,250,0001,490,000
22 trang 540,000800,0001,080,0001,340,0001,610,000
24 trang560,000860,0001,150,000 1,440,0001,730,000
IN MENU KÍCH THƯỚC 17 x 30cm
Giấy Couche 300 gms, in 4 màu, đóng lò xo
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế
Số lượng10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn
Thời gian6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày
12 trang 540,000 770,000 980,000 1,180,000 1,390,000
14 trang580,000820,0001,060,0001,300,0001,540,000
16 trang620,000880,0001,150,0001,410,0001,680,000
18 trang 660,000940,0001,250,0001,540,0001,840,000
20 trang690,0001,010,0001,340,0001,660,0001,980,000
22 trang720,0001,070,0001,440,0001,790,0002,140,000
24 trang750,0001,150,0001,540,0001,920,0002,300,000
IN MENU KÍCH THƯỚC 30 x 34cm
Giấy Couche 300 gms, in 4 màu, đóng lò xo
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế và chi phí giao hàng
Số lượng10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn
Thời gian6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày6 ngày
12 trang820,000
1,150,000
1,460,000
1,780,000
2,090,000
14 trang860,0001,220,0001,580,0001,940,0002,300,000
16 trang940,0001,320,0001,730,0002,110,0002,520,000
18 trang980,0001,420,0001,870,0002,300,0002,760,000
20 trang1,030,0001,510,0002,020,0002,500,0002,980,000
22 trang1,080,0001,610,0002,160,0002,690,0003,220,000
24 trang1,130,0001,730,0002,300,0002,880,0003,460,000