POSTER

IN POSTER
Quy cách: In trên giấy Couche 150 gsm
In 4 màu 1
Kích thướcA2, 41.5 x 60 cmA1, 60 x 84 cm
Thời gian
3 ngày
100 tờ1,450,0002,500,000
200 tờ1,550,0002,500,000
300 tờ1,660,0003,100,000
500 tờ1,880,0003,600,000
1.000 tờ2,590,0004,500,000