6 yếu tố tạo nên một thương hiệu hoàn chỉnh

Thương hiệu là tài sản của doanh nghiệp, và họ luôn muốn xây dựng chúng thành công cũng như được phổ biến rộng rãi, tuy nhiên trước hết cần phải xây dựng bước đầu 1 thương hiệu hoàn chỉnh, và đây là những yếu tố quan trọng cần phải có cho thương hiệu của bạn

Tên thương hiệu

Tên thương hiệu là thương hiệu doanh nghiệp, bạn cần phân biệt được gữa thương hiệu và nhãn hiệu, thương hiệu chính là tên của doanh nghiệp hoặc không

Còn nhãn hiệu đi kèm theo sản phẩm, là tên đại diện cho sản phẩm đó, nếu doanh nghiệp hoạt động gồm 1 lĩnh vực thì thông thường tên thương hiệu hay trùng với tên sản phẩm, nhưng đối với doanh nghiệp hoạt động đa ngành thì không

Câu định vị thương hiệu

Tùy theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp mà họ có định vị thương hiệu riêng, chúng thường được truyền tới khách hàng một cách dễ dàng bằng slogan của doanh nghiệp, slogan hoàn toàn không giống nhau, chúng luôn khác biệt

Slogan có thể theo suốt chặng đường doanh nghiệp có thể thay đổi nếu như định vị của doanh nghiệp thay đổi, việc này là tất yếu để phù hợp hơn với thị trường

Mẫu logo

1 vài logo tiêu biểu

Logo cũng như slogan, chúng luôn khác biệt và duy nhất, tuy nhiên khác với slogan chúng khó thay đổi hơn đồng thời đại diện cho doanh nghiệp, chúng khiến khách hàng dễ nhận biết bạn, chúng có thể bao gồm chữ hoặc một trong hai yếu tố đó cấu thành

Xem thêm:Logo là cái tôi riêng của thương hiệu

Màu sắc thương hiệu

Mỗi thương hiệu đều có màu sắc nhận diện thương hiệu, chúng đại diện cho cá tính thương hiệu và hài hòa với logo trước đó, chúng xuất hiện trong tất cả các thành phần của hệ thống nhận diện thương hiệu

Kiểu chữ thương hiệu

Font chữ thương hiệu là đồng nhất, người ta thường dựa vào font chữ thương hiệu để định hình cho những dấ hiệu nhận diện thương hiệu khác như prochure, poster, tờ rơi, Catalog…

Mẫu định dạng thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu

Tương tự như kiểu chữ, mỗi doanh nghiệp đều có mẫu định vị thương hiệu riêng, chúng bao gồm phong cách xắp xếp, font chữ, màu sắc… đồng nhất và chúng sẽ đi theo xuyên suốt trong các hình thức truyền thông

Như vậy để tạo nên một thương hiệu hoàn chỉnh bạn cần 6 yếu tố trên kết hợp một cách hài hòa và bài bản, tuy nhiên chúng cần được sao lưu và hình thành nguyên tắc thiết kế riêng cho doanh nghiệp để khi cần đến việc phát triển những mẫu truyền thông mới, bạn lúc này phải vận dụng những nguyên tắc này để tạo sự đồng nhất trong thiết kế về nhận diện thương hiệu

Tuy nhiên những điều này không làm giới hạn sự sáng tạo của doanh nghiệp, họ vẫn có thể tạo nên những điều ấn tượng phù hợp với từng giai đoạn và chiến lược Marketing, tuy nhiên chúng cần tuân theo những thứ căn bản nhất để cho thương hiệu dễ dàng được nhận biết

Thương hiệu cần được khách hàng chấp nhận
Thương hiệu cần được khách hàng chấp nhận

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thay đổi nhận diện thương hiệu khi không còn phù hợp nữa, quá trình này đòi hỏi tốn kém rất nhiều về thời gian và công sức, tuy  nhiên nếu bạn không thay dổi kịp thời đặc biệt là mắc phải những sai lầm, bạn khó có thể được thị trường và khách hàng chấp nhận, vì vậy nên cân nhắc thương hiệu qua từng giai đoạn thay đổi của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Tại sao cần bản sắc thương hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *